Характеристики на шлифовъчната машина

- Apr 27, 2018 -

Съгласно характеристиките на движенията и технологичните изисквания на шлифовъчната машина, съществуват следните изисквания за влачене и управление на електрическата мощност:


1. Ротационното движение на шлифовъчното колело обикновено не изисква управление на скоростта, което може да се влачи от трифазен асинхронен двигател и изисква само еднопосочно завъртане. Когато капацитетът е голям, може да се използва стартово пускане на Y-делта.


2. За да се гарантира точността на обработката, да се движи гладко и да се гарантира, че инерцията на работната маса е малка, когато буталото е обърната, така че хидравличното задвижване се използва за реализиране на възвратно-постъпателното движение на работната маса и хоризонталното подаване на на шлифовъчната кутия.


Свързани новини